Når striden går løs

Når du som tillidsrepræsentant og sikkerhedsrepræsentant udfører dit hverv i virksomheden, kan der være tilspidsede situationer, hvor virksomheden eller kollegerne forlanger mere, end du selv synes at kunne håndtere.

At være under pres er aldrig rart, selv om det kan være med til at fremskynde et resultat. For at kunne tænke rationelt/fornuftigt skal der være et mentalt overskud.

Kommer du i en situation, hvor der skal tages en hurtig beslutning, må du opstille de krav, du behøver for at kunne træffe beslutningen.
Fx: “Jeg har brug for 24 timer til at tænke over det”, ” Jeg har brug for at tale med alle kolleger uden ledelsens tilstedeværelse”, “Jeg har brug for at tage en hurtig kontakt til fagforeningen.”

Det er dig, der sætter vilkårene for at kunne tage din beslutning.

Kolleger

Ofte kan det være kolleger, der sætter én under pres, fordi de synes, at en sitiuation er urimelig. De ønsker aktion her og nu. Der kan det være en god ide at dele ens overvejelser for og imod med kollegaen, så han får forståelse for din situation.

Overenskomst

Når problemet er overenskomstens fortolkning, er det en fordel at vende det med Kristelig Fagforening, der har stor erfaring i at bruge overenskomstens fortolkninger til gavn for ansatte og virksomhed.

Lav aldrig aftaler, der forringer overenskomstens tekst.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>