Category Archives: Arbejdsmarkedet

Markedsanalyser og Kundemålinger

Du kan lave en markedsanalyse, hvis din virksomhed er interesseret i at lave nye markedsføringstiltag eller lancere et nyt produkt. Markedsanalyser er gode til at bestemme hvorvidt der et marked for dit produkt og om det har interesse i den målgruppe, du har forestillet dig at henvende produktet til. En markedsanalyse giver dig indblik i potentielle kunders behov og adfærd og er et godt udgangspunkt for at måle dine kommende aktiviteter på nye og eksisterende markeder. Du kan læse mere om forskellige typer markedsanalyser her

Read more »

Et psykisk godt helbred

Arbejdsmiljøinstituttets og Socialforskningsinstituttes undersøgelse af danske lønmodtageres arbejdsmiljø viser, at ca. hver trejde lønmodtager har gener, som kan stamme fra et belastende psykisk arbejdsmiljø.

Et dårligt psykisk arbejdsmiljø skyldes ikke alene risikofaktorer af social og psykisk karakter. Også påvirkninger af fysisk og kemisk karakter, som fx kemikalier og støj kan indebære psykisk belastning.

Read more »

Info om sikkerhedsorganisationen

Sikkerhedsorganisation er en samarbejdsorganisation, der med vægt på samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne skal sikre, at alle ansattes sikkerheds- og sundhedsforhold er i orden.

Sikkerhedsorganisationen er også en organisation, der skal systematisere og organisere sit eget arbejde, og som skal understøtte virksomhedens driftsorganisation.
Sikkerhedsorganisationen er den overordnede benævnelse for Sikkerhedsudvalget (SiU) med det nødvendige antal sikkerhedsgrupper (SG).

Read more »

Kort om overenskomster

Med jævne mellemrum hører man, at nu forhandler de og de organisationer overenskomster.

En overenskomstforhandling er en forhandling mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening om indgåelse eller fornyelse af en overenskomst mellem parterne. En overenskomstforhandling kan også foregå mellem en fagforening og en enkelt arbejdsgiver, men så vil det typisk dreje sig om en tiltrædelsesoverenskomst. Det følgende omhandler kun forhandlingerne mellem en fagforening og en arbejdsgiverforening.

Read more »