Info om sikkerhedsorganisationen

Sikkerhedsorganisation er en samarbejdsorganisation, der med vægt på samarbejdet mellem ledelsen og medarbejderne skal sikre, at alle ansattes sikkerheds- og sundhedsforhold er i orden.

Sikkerhedsorganisationen er også en organisation, der skal systematisere og organisere sit eget arbejde, og som skal understøtte virksomhedens driftsorganisation.
Sikkerhedsorganisationen er den overordnede benævnelse for Sikkerhedsudvalget (SiU) med det nødvendige antal sikkerhedsgrupper (SG).

Sikkerhedsorganisation – etablering

Antal
ansatte
Beskrivelse Ansvar
– 9 Der etableres ikke Sikkerhedsorganisation (SiO) Arbejdsgiver
10- Der etableres Sikkerhedsorganisation (SiO) Arbejdsgiver
20- Der etableres også et Sikkerhedsudvalg (SiU) Arbejdsgiver

Ves lastning og losning af skibe, skal der etableres sikkerhedsorganisation, så snart der er bare en enkelt person ansat.

Det er arbejdsgiveren, der har pligt til at opbygge sikkerhedsorganisationen i samarbejde med de ansatte og arbejdslederne.

Sikkerhedsrepræsentant

Arbejdsgiverens pligter

Arbejdsgiveren skal lade sig repræsentere i sikkerhedsorganisationen og træffe de nødvendige foranstaltninger til at sikre, at samarbejde kan etableres, herunder give de ansatte rimelig tid og lejlighed til at vælge en sikkerhedsrepræsentant.

Sikkerhedsgruppen – kernen

Sikkerhedsgruppen er kernen i sikkerheds- og sundhedsarbejdet. Det er herfra, arbejdsmiljøarbejdet i den enkelte virksomhed bør udgå.

Beskyttelse af sikkerhedsrepræsentant

Sikkerhedsrepræsentanten skal have samme beskyttelse som tillidsrepræsentanter. Reglen gælder for alle virksomheder, institutioner m.v. uanset om de er omfattet af kollektive overenskomster eller ej.

Det er derfor bestemt i Arbejdsmiljøloven, at beskyttelsen imod afskedigelse skal være på samme måde som for tillidsmænd inden for vedkommende eller tilsvarende faglige områder.

Udgifter

Arbejdsgiveren skal betale udgifterne ved sikkerhedsrepræsentantens og arbejdslederens hverv i sikkerhedsorganisationen, herunder udgifter og indtægtstab i forbindelse med lovpligtige kurser, møder m.v. samt for evt. ekstratid, der bruges til fx transport til kurser.

Valg af sikkerhedsrepræsentant

Hvis virksomheden har mere end 10 ansatte, og der er et lederområde eller der er et fagområde med ca. 9 ansatte skal der vælges en sikkerhedsrepræsentant. For at en person er valgbar er skal nogle betingelser være opfyldt:

 • personen skal være ansat i virksomheden
 • valgbarhed følger normalt reglerne for tillidsrepræsentantvalg inden for pågældende område/overenskomst. Fx anciennitet, kvalifikationer m.v.
 • både organiserede og uorganiserede er valgbare

Valget er gyldigt, når

 • mere end halvdelen af samtlige beskæftigede arbejdere har stemt på den pågældende
 • arbejdsgiveren er informeret om valgets udfald

Alle ansatte har valgret herunder også

 • lærlinge
 • deltidsansatte
 • løstansatte
 • vikarer
 • praktikanter
 • m.fl.

Leave a Comment


NOTE - You can use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>